Poznaj język arabski

Nasze szkolenia językowe zawierają arabskie treści biznesowe i wiadomości dla uczących się, aby uzyskać regularną styczność z prawdziwym użyciem języka w środowisku zawodowym, takim jak spotkania, prezentacje, negocjacje i inne.

Nasze szkolenia językowe poprawiają:

  • Rozumienie i wyrażanie

  • Słownictwo

  • Zdolności biznesowe

  • Kompetencje gramatyczne

Słownictwo branżowe

Nasze rozwiązania w zakresie szkoleń językowych skupiają się na często występujących słowach arabskich, które są istotne z punktu widzenia zawodowego, wykorzystując autentyczne ćwiczenia i zestawy słownictwa specyficzne dla języka arabskiego

Nasze materiały do nauki słownictwa obejmują:

  • Najczęściej używane słowa

  • Słownictwo związane z miejscem pracy

  • Terminologię branżową