Podejmuj bardziej świadome decyzje dotyczące kursów i szkoleń językowych

Uzyskaj porady ekspertów od dedykowanego customer success manager (CSM), aby podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące szkoleń językowych.

CSM działa jako konsultant w zakresie różnych ofert i opcji szkoleń językowych, aby pomóc firmom w maksymalizacji zwrotu z inwestycji w szkolenia.

Training-Management-Support

Otrzymaj wsparcie w zarządzaniu szkoleniami od początku do końca

Od demonstracji i uruchomienia programu szkoleń językowych po ocenę i ewaluację na koniec każdego roku szkoleniowego, firmy wspierane są przez CSM.

Uzyskaj praktyczne wsparcie w zakresie rejestracji, fakturowania i innych szczegółów dotyczących wdrażania, zarządzania i oceny szkoleń.

Training-Management-Support
Consolidated-Reports

Dostosuj szkolenia do wizji i celów firmy za pomocą przeglądów biznesowych

Przeglądy biznesowe są przeprowadzane co tydzień, co miesiąc, co kwartał lub co rok, aby zapewnić dostosowanie programu szkoleń językowych do celów organizacyjnych i biznesowych.

Dedykowani CSM mają dogłębne zrozumienie potrzeb i celów naszych klientów oraz regularnie tworzą skonsolidowane raporty prezentowane menedżerom ds. szkoleń.