Expunere la coreeană autentică

Conținutul nostru de training lingvistic include conținut de afaceri și știri în coreeană pentru ca cursanții să fie expuși în mod regulat la utilizarea autentică a limbii în contexte profesionale, cum ar fi întâlniri, prezentări, negocieri și multe altele.

Conținutul nostru de training lingvistic îmbunătățește:

  • Înțelegerea și exprimarea

  • Vocabularul

  • Perspicacitate în afaceri

  • Competențe gramaticale

Vocabularul relevant pentru industriei

Soluțiile noastre de învățare a limbilor străine vizează cuvintele coreene de înaltă frecvență care sunt relevante din punct de vedere profesional, folosind exerciții de conținut coreean autentic și seturi de vocabular specifice.

Resursele noastre de dezvoltare a vocabularului acoperă:

  • Cele mai utilizate cuvinte

  • Vocabular relevant pentru locul de muncă

  • Terminologia specifică industriei