V průběhu let investuje do jazykového vzdělávání stále více společností a není pochyb o tom, že školení zaměstnanců je přínosné pro firmy všech velikostí. Do jaké míry můžeme pozorovat jeho výsledky?

Vhodná vzdělávací strategie pomáhá plnit krátkodobé i dlouhodobé cíle, včetně zvýšení spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců, posílení jejich sebevědomí a vztahů uvnitř organizace, podpory inovativního myšlení či získání konkurenční výhody.

Právě jazykové vzdělání podporuje týmovou spolupráci a umožňuje získat relevantní znalosti specifické pro danou práci. Podívejme se na to, jak zlepšuje spokojenost zaměstnanců, zejména v post pandemickém pracovním prostředí.

Sociální učení podporuje spolupráci a poskytuje pocit sounáležitosti

Pro zaměstnance je zásadní pocit smysluplnosti a sounáležitosti s organizací, a jejich spokojenost výrazně ovlivňuje možnost dalšího rozvoje a vzdělávání. Cílem firemní L&D strategie je vybavit zaměstnance správnými nástroji a dovednostmi, díky nimž se snadno přizpůsobí měnícímu se pracovnímu prostředí a které umožní jejich profesionální i osobní růst.

Začlenění jazykového vzdělávání pomáhá mimo jiné posilovat sebevědomí, navazovat kontakty a zvyšovat produktivitu. Rozvoj ústních a písemných dovedností připravuje zaměstnance jak na obchodní schůzky, tak na účast na mezinárodních projektech. V rámci skupinových firemních kurzů pak mají zaměstnanci ideální příležitost k procvičování nového jazyka a sdílení svých zkušeností, neboť se učí jeden od druhého. Sociální učení uvnitř firmy tak na jedné straně urychluje pokrok a posiluje motivaci, na druhé straně upevňuje vztahy mezi kolegy a pomáhá jim lépe pochopit jejich roli v organizaci.

Jakým způsobem zajistit angažovanost zaměstnanců?

Je nezbytné seznámit studenty s praktickými přínosy školení, každá lekce by proto měla přinášet jasnou odpověď na otázku: „Proč se to učím?“ Není překvapením, že zaměstnanci, kteří mají možnost si vzdělávání organizovat podle svých potřeb a zájmů, dosahují větší angažovanosti a lepších výsledků.

Zařaďte obsah, který vychází z reálných situací a obchodního kontextu vašeho odvětví, a propojte program jazykového vzdělávání s vlastním firemním systémem LMS/LXP. Díky tomu zaměstnanci uvidí praktické využití lekcí, budou k nim mít neomezený přístup a budou motivováni k samostatnému studiu.

Personalizované vzdělávání bez ohledu na to, kde se nacházíte

V post pandemickém pracovním prostředí se protínají technologické, kognitivní a kulturní dovednosti. Stále větší roli hraje schopnost komunikovat efektivně a spolupracovat tváří v tvář i online. Tak jako pracovní prostředí, i firemní vzdělávání se vyvíjí, a mnoho společností proto přechází od prezenčního k digitálnímu vzdělávání. Musí držet krok s novými vzdělávacími strategiemi k prohlubování kompetencí a kvalifikace zaměstnanců. Jak při těchto změnách zajistit jejich spokojenost?

Chcete-li svým zaměstnancům poskytnout firemní jazykové vzdělávání, je nutné zvážit vzdělávací platformu, model jazykových kurzů a způsob výuky. Je třeba, aby byla všeobecně dostupná, relevantní a flexibilní. Virtuální výuka a mobilní vzdělávání umožňuje zaměstnancům studovat kdykoliv, kdekoliv a na jakémkoliv zařízení. Zároveň je však důležité nezapomínat na „lidský prvek“. Interakce s živými lektory je pro studenty nejen motivující, ale také jim umožňuje poznat různé přízvuky a styly vyjadřování.

Urychlení jazykového vzdělávání spojením technologií, obsahu a virtuální lidské interakce

goFLUENT urychluje výuku jazyků a poskytuje rozličné aktivity, které lze přizpůsobit vlastnímu rytmu, dostupnosti a zájmům. Za pomoci umělé inteligence nabízí studentům nejen personalizovaný obsah, založený na jejich pracovním odvětví a dovednostech, ale i podporu a zpětnou vazbu od profesionálních lektorů.

Díky spolupráci s poskytovatelem firemního jazykového vzdělávání jako goFLUENT mohou organizace úspěšně nasadit globální vzdělávací strategie, které zaměstnancům pomohou uspět na rozvíjejícím se pracovišti. Jak jsme viděli, firemní jazykové vzdělání není jen o navyšování profesionálních kompetencí, ale také umožňuje vytvářet podpůrné pracovní prostředí a zvyšuje motivaci a angažovanost zaměstnanců.

Share This